Tijd voor een volgende stap

Armoedeplatform Delfshaven is opgericht om samen te werken in het bestrijden van armoede. Nu is het tijd voor een volgende stap: inzichtelijk maken hoe dat gebeurt voor álle professionals en wijkbewoners.

Wat is het idee?

In de afgelopen jaren is er in Rotterdam en Delfshaven meer aandacht gekomen voor wat het betekent om te leven in armoede. Tal van organisaties zetten zich op verschillende manieren in voor armoedebestrijding en armoedeverzachting.

Als Armoedeplatform Delfshaven zijn we blij met deze ontwikkelingen en willen dit inzichtelijk maken voor iedereen. Zo kan kennis en informatie gedeeld worden. Daarom gaan we werken aan een helder overzicht van wat er is in Delfshaven op het gebied van armoedebestrijding en armoedeverzachting. 

Help je mee?

We hebben jouw hulp nodig. Vul hieronder in hoe jouw organisatie of initiatief betrokken is bij armoedebestrijding.