Een gelijke start (2023)

Een gelijke start (2023)

Dit projectplan is het vervolg: een dringende oproep om werk te (blijven) maken van het bestrijden van armoede en het ondersteunen van kinderen in armoede op basisscholen in Delfshaven. Dat is geen optionele kwestie, maar essentieel om te werken aan kansengelijkheid. Bekijk hieronder de resultaten van nieuw onderzoek in het Projectplan kansengelijkheid kinderen in Delfshaven.

Wat voorafging (2019)

In 2019 werd het onderzoek Een gelijke start uitgevoerd onder basisscholen in Delfshaven: een onderzoek naar kinderen in armoede onder 21 basisscholen in Delfshaven. Het onderzoek loog er niet om, de genoemde percentages die door scholen worden genoemd zijn (zeer) hoog. Kinderen die zonder ontbijt op school komen, geen schoolgeld kunnen betalen, niet op vakantie kunnen, versleten kleding dragen, zijn slechts enkele voorbeelden. En niet te vergeten het verborgen leed en schaamte door het taboe wat er ligt op armoede. De stress die armoede geeft bij ouders en dus ook bij kinderen.

Alle scholen zien ernstige gevolgen van armoede en stress bij kinderen zoals minder ontwikkelingskansen op alle terreinen, minder taalvaardigheid en opvoedingsproblemen. Ook sociale achterstand, emotionele armoede, gebrek aan vaardigheden, minder goede schoolprestaties en gebrek aan ervaring en ambities worden door veel scholen gezien. Vrijwel alle scholen vonden dat extra onderwijs en/of ondersteuning aan kinderen in achterstandssituaties nodig is om kinderen een gelijke kans te geven.