Voor wie is het?

GezinnenJongerenOudersVolwassenen

Soort hulp

Inloopspreekuur algemeen adviesVariaVluchtelingen

Specifiek

Pauluskerk Vluchtelingenwerk (stichting OMZO) helpt mensen zonder verblijfspapieren. Zij hebben recht op een bejegening die wij zelf onder dergelijke omstandigheden ook zouden willen ontvangen. Pauluskerk Vluchtelingenwerk ondersteunt deze vluchtelingen met begeleiding, juridisch advies, spreekuren, tijdelijk onderdak en medische hulp. We organiseren activiteiten voor een zinvolle dagbesteding en helpen vluchtelingenvrouwen en kinderen weerbaarder te worden. We behartigen de belangen van vluchtelingen zonder geldige verblijfspapieren richting lokale en landelijke overheid en vertellen hun verhalen aan de stad.