martijn

martijn

Nieuwsbrief Delfshaven Helpt #3

Nieuwbrief Delfshaven Helpt #3 - Armoedeplatform Delfshaven

Het coronavirus is helaas nog steeds niet weg. Het samenwerkingsverband Delfshaven Helpt maakt zich ernstig zorgen over de verspreiding van Covid-19 in onze wijken en de sociale gevolgen daarvan voor de bewoners van Delfshaven. Heb je hulp nodig? Of ken je iemand…

Nieuwsbrief Delfshaven Helpt #2

Armoedeplatform Delfshaven - Nieuwsbrief Delfshaven Helpt #2

Delfshaven Helpt bereikt steeds meer mensen. Het helpt enorm dat media als Open Rotterdam ons initiatief nu goed oppakken. En door de laatste posteractie zijn we veel zichtbaarder in de straten, winkels en kantoren. Dankzij gulle sponsors en de inzet van vrijwilligers…

Nieuwsbrief Delfshaven Helpt #1

Armoedeplatform Delfshaven - Nieuws

Het werd al snel duidelijk dat corona de wereld – en ook ‘ons’ Delfshaven – zou veranderen. Om deze grote uitdaging met elkaar aan te gaan, werd Delfshaven Helpt opgericht: een netwerk waarin organisaties en bewoners de krachten bundelen en…